FoxiBikes: vierwielige speciaal-fietsen voor comfort, veiligheid en vrijheid.

FoxiBikes

Vierwielige fietsen voor comfort,
veiligheid en vrijheid.

 
Algemene Voorwaarden

FoxiBikes' geldende algemene voorwaarden en garantiebepalingen zijn hieronder te vinden. Indien u bij FoxiBikes in Putten een nieuwe FoxiBike fiets, onderdelen daarvan, of materialen uit de webshop hebt gekocht, zijn de Algemene Voorwaarden en de Garantiebepalingen van kracht die op het moment van aanschaf golden (zie datering onderaan de pagina) en bij uw product zaten of vermeld waren. Heeft u een vraag over de algemene voorwaarden of de garantiebepalingen, neem dan contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 1.1. Aanschaf. Bij de aanschaf van een nieuwe (of tweedehands) FoxiBikes fiets bij FoxiBikes ontvangt u een koopovereenkomst, waarin enkele gegevens van de koper en specifieke gegevens van de fiets staan vermeld. Elke verkochte FoxiBikes fiets is voorzien van een verstopt uniek label met QR-code. De koper wordt via het (online of werkelijke) aankoopformulier gekoppeld aan dit label, waarmee u en uw fiets traceerbaar zijn in onze database. Een nieuwe eigenaar kan ook gekoppeld worden aan het label, indien deze zich kenbaar maakt bij FoxiBikes.
§ 1.2. Transport. Een Sitibike past in een standaard aanhanger (met twee meter lengte binnenruimte), in een grote bestelwagen (idem), en in een bestelbus (idem). Een Spidibike is iets langer (ter hoogte van het frame, niet ter hoogte van de wielen) en past mogelijk niet in een standaard aanhanger. Een Sitibike of een Spidibike kan vanwege de vorm en het gewicht niet op een universele fietsendrager. Een Sitibike of een Spidibike dient staand op zijn eigen vier wielen gebruikt en vervoerd te worden, nooit gekanteld, op zijn kant, of verticaal. Een door u bij FoxiBikes gekochte Sitibike of Spidibike kan tegen betaling bij u thuisbezorgd worden door FoxiBIkes.
§ 1.3. Omvallen. Een FoxiBikes fiets heeft vier wielen, met name om de stabiliteit te vergroten. Bij onjuist of onverantwoord gebruik van de fiets kan het echter in theorie voorkomen dat de fiets omvalt. Het is daarom belangrijk om de instructies voor veilig rijden in acht te nemen. Voor schade, gebreken, ongevallen die veroorzaakt zijn door omvallen en/of onjuist of onverantwoord gebruik van de fiets, kan FoxiBikes niet aansprakelijk worden gesteld.
§ 1.4. Belastbaarheid. Een FoxiBikes fiets is een eenpersoons fiets, die zeer robuust is, maar waarvan FoxiBikes aangeeft dat deze maximaal belast mag worden tot 125 kilogram. De bestuurder mag maximaal 125 kg wegen, of de bestuurder plus bagage mogen maximaal 125 kg wegen. Bagage kan -afhankelijk van het model- voor of achter in de daarvoor bestemde ruimten vervoerd worden. Het is niet de bedoeling dat een bijrijder als passagier gebruikt maakt van een bagageruimte, behalve een kind in een kinderzitje voorop de Sitibike. Een FoxiBikes fiets mag niet een ander voertuig voorttrekken; er mag dus geen aanhanger, in welke vorm dan ook, aan gekoppeld worden. De reden dat een FoxiBikes fiets een maximale toegelaten zwaartebelasting heeft en geen ander voertuig mag trekken, is dat met name de e-bike set (motor) dit mogelijk niet aan kan en vroegtijdig kapot kan gaan.
§ 1.5. Oplevering. Wanneer u een (nieuwe of gebruikte) FoxiBikes fiets koopt bij FoxiBikes in Putten, dan kunt u er voor kiezen om de fiets zelf op te komen halen en mee te nemen, of om deze op uw adres te laten bezorgen. Hoe u de fiets zelf kunt transporteren, kunt u lezen op de webpagina die over de betreffende fiets gaat. Bezorgkosten: zoals deze op de website of op uw contract staan vermeld, heen en terug gerekend vanaf het adres van FoxiBikes in Putten; een medewerker van FoxiBikes levert de fiets bij u af, stelt hem op maat voor u af, en geeft u uitleg en instructies.

§ 1.6. Onderhoud. Onderhoud van een FoxiBikes fiets is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op de door FoxiBikes gegeven garantie. Dit vanwege het feit dat een fiets die niet of slecht onderhouden wordt, in theorie een grotere kans heeft op (vroegtijdige) gebreken. Onderhoud kan door FoxiBikes worden uitgevoerd, of door uzelf, of door een derde partij, mits het -indien door uzelf of een derde partij uitgevoerd- aantoonbaar (dus vastgelegd) correct en afdoende is uitgevoerd, vergelijkbaar met het onderhoud zoals omschreven is door FoxiBikes. Voor het onderhoud van uw fiets is er een 'Standaard Garantie- en Onderhoudsplan', maar u kunt ook extra garantie en onderhoud inkopen: zie 'Garantie- en Onderhoudsplan'. Onderhoudswerk, garantiewerk, (schade)herstelwerk e.d. van en door FoxiBikes worden normaliter bij FoxiBikes in Putten uitgevoerd, waarbij u de fiets zelf aanlevert of laat aanleveren, of door FoxiBikes laat aanleveren (en eventueel retourneren).
§ 1.7. Vervanging. Bij vervanging van onderdelen (bijv. accu, e-bike set, remmen, banden, stoel enz.) kan het zijn dat de nieuwe onderdelen, te weten losse onderdelen, gedeeltelijke of gehele sets enz., vervangen worden door niet-identieke onderdelen of sets, maar wel altijd met vergelijkbare of betere prestaties en (indien wegens noodzakelijk en/of gepland onderhoud, of onder de voorwaarden van de garantie). Wanneer de nieuwe onderdelen duurder zijn dan de originele onderdelen, wordt het prijsverschil in rekening gebracht.
§ 1.8. Aansprakelijkheid. Wanneer schade of letsel aan uw FoxiBikes fiets of uzelf, of aan andere personen of voorwerpen ontstaat, aanvaardt FoxiBikes alleen aansprakelijkheid, wanneer deze schade is ontstaan door een verwijtbare constructie- of onderhoudsfout die door FoxiBikes in alle redelijkheid voorkomen of voorzien had kunnen worden. Bij twijfel zal FoxiBikes een (juridische) derde partij daar over laten oordelen; eventuele kosten daarvan zijn voor de aansprakelijksteller, indien FoxiBikes niets te verwijten valt.
§ 1.9. FoxiBikes fietsen zijn bedoeld voor gebruik op verharde, egale wegen. Bij gebruik op onverharde wegen neemt de kans op schade of ongevallen toe en vervalt uw recht op garantie.
§ 2.0. Vervoer; Kosten die u maakt om uw FoxiBikes fiets naar FoxiBikes te brengen voor onderhoud, garantiewerkzaamheden, of kosten om FoxiBikes op uw verzoek op uw locatie te laten werken of uw FoxiBikes fiets op te halen en/of terug te brengen, zijn niet inbegrepen.
§ 2.1. Diefstal, schade; Diefstal of schade die door eigen gebruik of door derden is veroorzaakt valt niet onder de garantie.
§ 2.2. Annuleren; Een bestelling van een fiets, of een artikel uit de webshop, kan tot 24 uur na uw bestelling kosteloos geannuleerd worden. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, of tegen een door FoxiBikes vast te stellen vergoeding.

 

GARANTIEBEPALINGEN

§ 2.1. Algemeen. Garantie op een FoxiBikes fiets, nagekochte of nageleverde onderdelen daarvan, en webshop-onderdelen, wordt toegekend aan de koper daarvan. Garantie is niet overdraagbaar, omdat de eerste koper daar feitelijk voor betaald heeft. Een nieuwe eigenaar kan daardoor geen aanspraak maken op de garantie die toegekend was aan de oorspronkelijke koper. Er is voor vervolg-eigenaren wel een garantie-plan beschikbaar, dat in principe gelijk staat aan het standaard Garantie-plan, maar rekening houdend met de leeftijd en de staat van onderhoud van de betreffende fiets. Nieuwe eigenaren kunnen hierover contact opnemen met FoxiBikes.
§ 2.2. Nederland. De gegeven garantie van FoxiBikes heeft betrekking op herstel en vervanging binnen Nederland. Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie vanuit het buitenland, zullen er bijkomende kosten zijn m.b.t. de levering van onderdelen en kunnen de garantie-werkzaamheden niet door FoxiBikes worden uitgevoerd. Tevens is FoxiBikes niet aansprakelijk voor gemaakte arbeids- en materiaalkosten van derden voor onderhoud in het buitenland.
§ 2.3. Snelheid. FoxiBikes fietsen hebben elektrische ondersteuning tot 20 tot 25 km p/u. FoxiBikes fietsen zijn bedoeld om maximaal zo'n 25 km p/u mee te rijden. Indien schade of gebreken ontstaan, doordat men deze snelheid overschrijdt, vervalt de garantie.
§ 2.4. Onderhoud. Uw aanspraak op FoxiBikes' garantie kan vervallen, wanneer u zelf of een derde partij de fiets (zonder overleg met FoxiBikes) onderhoudt, waarbij het onderhoud niet correct of niet deugdelijk is uitgevoerd. Tevens vervalt uw garantie wanneer u de fiets zonder overleg met en notitie van FoxiBikes aanpast.

§ 2.5. Bepalingen. Waar heeft u standaard wel en geen garantie op? FoxiBikes verkoopt haar nieuwe fietsen met een 'Standaard Garantie- en Onderhoudsplan'. U kunt ook extra garantie en onderhoud inkopen. Ga naar 'Garantie- en Onderhoudsplan' om te zien wat wel en niet onder de garantie valt. Onderhoudswerk, garantiewerk, (schade)herstelwerk e.d. van en door FoxiBikes worden in principe bij FoxiBikes in Putten uitgevoerd, of tegen betaling op uw locatie.

 

v2.0. 6-6-2023. Wijzigingen onder voorbehoud.

 

FoxiBikes: vierwielige speciaal-fietsen voor comfort, veiligheid en vrijheid.

 

www.foxibikes.nl
www.sitibike.nl
www.spidibike.nl
www.stabiele-zitfietsen.nl
www.stabiele-ligfietsen.nl

(® © 2023)
FoxiBikes, Sitibike, Spidibike zijn beschermde namen.
Sitibike en Spidibike zijn gepatenteerde ontwerpen.